Επικοινωνία

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας

Γραμματεία Συντονίζουσας Σχολής

Γ. Σηφάκη, ΙΔΑΧ

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τηλ.: 210 772 2248
E-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr


Διευθυντής Σπουδών

Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής ΕΜΠ

Σχολή Χημικών Μηχανικών
E-mail: charitidis@chemeng.ntua.gr


Επιστημονική Γραμματεία

 • Ε. Κανελλοπούλου, Χημικός ΑΠΘ, MSc, ΕΤΕΠ
 • Σ. Σούλης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ

E-mail: ylika@chemeng.ntua.gr

Μέλη Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ)

(Ακαδημαϊκό έτος 2017/2018)

 1. Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής (Διευθυντής Σπουδών)
  Σχ. Χ.Μ.
  E-mail: charitidis@chemeng.ntua.gr
  Α. Καραντώνης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  Σχ. Χ.Μ.
  E-mail: antkar@central.ntua.gr
 2. Λ. Ζουμπουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  Σχ. Χ.Μ.
  E-mail: lzoubou@chemeng.ntua.gr
  Χ. Αργυρούσης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  Σχ. Χ.Μ.
  E-mail: argirusi@central.ntua.gr
 3. Α. Κυρίτσης, Αναπλ. Καθηγητής
  Σχ. ΕΜΦΕ
  E-mail: ekontou@central.ntua.gr
 4. Α. Τσετσέκου, Καθηγήτρια
  Σχ. Μ.Μ.Μ.
  E-mail: athtse@metal.ntua.gr
 5. Δ. Μανωλάκος, Καθηγητής
  Σχ. Μ.Μ.
  E-mail: manolako@central.ntua.gr
 6. Ε. Αλεξάνδρου, Επίκ. Καθηγήτρια
  Σχ. Α.Μ.
  E-mail: zelias@central.ntua.gr
 7. Δ. Παντελής, Καθηγητής
  Σχ. Ν.Π.
  E-mail: pantelis@central.ntua.gr
  Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  Σχ. Ν.M.Π.
  E-mail: tsouv@mail.ntua.gr
 8. Ε. Μπαδογιάννης, Επίκ. Καθηγητής
  Σχ. Π.Μ.
  E-mail: badstrat@central.ntua.gr
 9. Κ. Δέρβος, Καθηγητής
  Σχ. Η.Μ.Υ.
  E-mail: cdervos@central.ntua.gr