Επικοινωνία

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας

Γραμματεία Συντονίζουσας Σχολής

Γ. Σηφάκη, ΙΔΑΧ

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τηλ.: 210 772 2248
E-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr


Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ)

(Ακαδημαϊκό έτος 2019/2020)

1. Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής ΕΜΠ (Διευθυντής ΔΠΜΣ, Πρόεδρος ΣΕ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: charitidis@chemeng.ntua.gr

 

2. Κ. ΚόλλιαΚαθηγήτρια (Αναπλ. Διευθύντρια ΔΠΜΣ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: dinak@chemeng.ntua.gr

 

3. Α. Τσετσέκου, Καθηγήτρια
Σχ. Μ.Μ.Μ.
E-mail: athtse@metal.ntua.gr

Α. Κυρίτσης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. ΕΜΦΕ

E-mail: akyrits@central.ntua.gr

 

4. Δ. Μανωλάκος, Καθηγητής
Σχ. Μ.Μ.
E-mail: manolako@central.ntua.gr

Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Ν.M.Π.
E-mail: tsouv@mail.ntua.gr

Δ. Παντελής†, Καθηγητής 
Σχ. Ν.Π.

 

5. Ε. Αλεξάνδρου, Αν. Καθηγήτρια
Σχ. Α.Μ.
E-mail: ealexandrou@arch.ntua.gr

Ε. Μπαδογιάννης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Π.Μ.

E-mail: badstrat@central.ntua.gr

Κ. Δέρβος, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Η.Μ.Υ.
E-mail: cdervos@central.ntua.gr

 

 


Επιστημονική Γραμματεία

  • Ε. Κανελλοπούλου, Χημικός ΑΠΘ, MSc, ΕΤΕΠ
  • Σ. Σούλης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ

E-mail: ylika@chemeng.ntua.gr

Μέλη Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ)

(Ακαδημαϊκό έτος 2019/2020)

1. Λ. Ζουμπουλάκης, Καθηγητής (Πρόεδρος ΕΔΕ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: lzoubou@chemeng.ntua.gr

 

2. Ε. ΠαυλάτουΚαθηγήτρια
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: pavlatou@chemeng.ntua.gr

Χ. ΑργυρούσηςΚαθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: argirusi@central.ntua.gr

 

3. Α. Κυρίτσης, Αναπλ. Καθηγητής
Σχ. ΕΜΦΕ
E-mail: akyrits@central.ntua.gr

Α. Τσετσέκου, Καθηγήτρια  (αναπλ. μέλος)
Σχ. Μ.Μ.Μ.
E-mail: athtse@metal.ntua.gr

 

4.  Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Ν.M.Μ.
E-mail: tsouv@mail.ntua.gr

Δ. Παντελής†, Καθηγητής
Σχ. Ν.Μ.Μ.

Δ. Μανωλάκος, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Μ.Μ.
E-mail: manolako@central.ntua.gr

 

5. Ε. Μπαδογιάννης, Επίκ. Καθηγητής 
Σχ. Π.Μ.
E-mail: 
badstrat@central.ntua.gr

Κ. Δέρβος, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Η.Μ.Υ.
E-mail: cdervos@central.ntua.gr

Ε. Αλεξάνδρου, Αν. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
Σχ. Α.Μ.
E-mail: ealexandrou@arch.ntua.gr