Επικοινωνία

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας


Μέλη Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ)

(Ακαδημαϊκό έτος 2022/2023)

1. Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής ΕΜΠ (Διευθυντής ΔΠΜΣ, Πρόεδρος ΕΠΣ), Σχ. ΧΜ
E-mail: charitidis@chemeng.ntua.gr

2. Λ. ΖουμπουλάκηςΚαθηγητής ΕΜΠ, Σχ. ΧΜ
E-mail: lzoubou@chemeng.ntua.gr

3. Α.  Τσετσέκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχ. ΜΜΜ
E-mail: athtse@metal.ntua.gr

4. Α. Μαρκόπουλος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Σχ. ΜΜ
E-mail: amark@mail.ntua.gr

5. Ε. Αλεξάνδρου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχ. ΑΜ
E-mail: ealexandrou@arch.ntua.gr

6. Ε. Μπαδογιάννης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Σχ. ΠΜ
E-mail: badstrat@central.ntua.gr

7. Α. Ζερβάκη, Επίκ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχ. ΝΜΜ
E-mail: annazervaki@mail.ntua.gr

8. Ε. Χριστοφόρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχ. ΗΜΜΗΥ
E-mail: hristoforou@ece.ntua.gr

9. Π. Τσόπελας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Σχ. ΕΜΦΕ
E-mail: tsopelas@central.ntua.gr

Γραμματεία Συντονίζουσας Σχολής

Γ. Σηφάκη, ΙΔΑΧ

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τηλ.: 210 772 2248
E-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr

 

Ομάδα Συντονισμού

E-mail: ylika@chemeng.ntua.gr