Επικοινωνία

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας

Γραμματεία Συντονίζουσας Σχολής

Γ. Σηφάκη, ΙΔΑΧ

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τηλ.: 210 772 2248
E-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr


Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ)

(Ακαδημαϊκό έτος 2021/2022)

1. Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής ΕΜΠ (Διευθυντής ΔΠΜΣ, Πρόεδρος ΣΕ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: charitidis@chemeng.ntua.gr

 

2. Κ. ΚόλλιαΚαθηγήτρια ΕΜΠ (Αναπλ. Διευθύντρια ΔΠΜΣ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: dinak@chemeng.ntua.gr

 

3. Α.  Τσετσέκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Σχ. Μ.Μ.Μ.

E-mail: athtse@metal.ntua.gr

Ε. Κοντού, Καθηγήτρια ΕΜΠ (αναπλ. μέλος)
Σχ. ΕΜΦΕ
E-mail: ekontou@central.ntua.gr

 

4. Δ. Μανωλάκος, Καθηγητής ΕΜΠ
Σχ. Μ.Μ.
E-mail: manolako@central.ntua.gr

Κ. Ανυφαντής, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ (αναπλ. μέλος)
Σχ. Ν.Μ.Μ. 

E-mail: kanyf@naval.ntua.gr

Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής  (αναπλ. μέλος)
Σχ. Ν.M.Μ.
E-mail: tsouv@mail.ntua.gr

 

5. Ε. Αλεξάνδρου, Αν. Καθηγήτρια
Σχ. Α.Μ.
E-mail: ealexandrou@arch.ntua.gr

Χ. Ζέρης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Π.Μ.
E-mail: zeris@central.ntua.gr

Κ. Δέρβος, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Η.Μ.Υ.
E-mail: cdervos@central.ntua.gr

 

 


Επιστημονική Γραμματεία

  • Ε. Κανελλοπούλου, Χημικός ΑΠΘ, MSc, ΕΤΕΠ
  • Σ. Σούλης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ

E-mail: ylika@chemeng.ntua.gr

Μέλη Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ)

(Ακαδημαϊκό έτος 2021/2022)

1. Λ. Ζουμπουλάκης, Καθηγητής ΕΜΠ (Πρόεδρος ΕΔΕ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: lzoubou@chemeng.ntua.gr

 

2. Ε. ΠαυλάτουΚαθηγήτρια ΕΜΠ
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: pavlatou@chemeng.ntua.gr

Χ. ΑργυρούσηςΚαθηγητής ΕΜΠ (αναπλ. μέλος)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: argirusi@central.ntua.gr

 

3. Ε. Κοντού, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Σχ. ΕΜΦΕ
E-mail: ekontou@central.ntua.gr

Α. Τσετσέκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ (αναπλ. μέλος)
Σχ. Μ.Μ.Μ.
E-mail: athtse@metal.ntua.gr

 

4.  Κ. Ανυφαντής, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
Σχ. Ν.M.Μ.
E-mail: kanyf@naval.ntua.gr

Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής ΕΜΠ (αναπλ. μέλος)
Σχ. Ν.M.Μ.
E-mail: tsouv@mail.ntua.gr

Δ. Μανωλάκος, Καθηγητής ΕΜΠ (αναπλ. μέλος)
Σχ. Μ.Μ.
E-mail: manolako@central.ntua.gr

 

5. Ε. Αλεξάνδρου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ
Σχ. Α.Μ.
E-mail: ealexandrou@arch.ntua.gr

Κ. Δέρβος, Καθηγητής ΕΜΠ (αναπλ. μέλος)
Σχ. Η.Μ.Η.Υ.
E-mail: cdervos@central.ntua.gr

Χ. Ζέρης,  Καθηγητής ΕΜΠ (αναπλ. μέλος)
Σχ. Π.Μ.
E-mail: zeris@central.ntua.gr