Συμμετοχή στην επαναληπτική εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2015-2016, περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην συννημένη αίτηση.

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στην Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου ο κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής μπορεί να εξεταστεί σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο εφόσον υπάρχει  σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα για να δοθεί το αντίστοιχο μάθημα στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου

 

Ευχαριστούμε,

Από τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ