Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2017

 

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2017 θα γίνει έως 10/02/2017. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 20/02/2017 – 24/02/2017.

 

Από τη Γραμματεία

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.