Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2016-2017, περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην συννημένη αίτηση. Το έντυπο της αίτησης θα το βρείτε εδώ.

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να σταλεί στο e-mail gsifaki@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο εφόσον υπάρχει  σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα για να δοθεί το αντίστοιχο μάθημα στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου

 

Ευχαριστούμε,

Από τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ