Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2017

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2017 θα γίνει έως 06/10/2017. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 23/10/2017 – 27/10/2017.

 

Από τη Γραμματεία

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.