Βραβεία Limmat Stiftung στους 3 πρωτεύσαντες αποφοίτους του 2017

Τα βραβεία του ιδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του 2017 με το μεγαλύτερο βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1. Κυριακοπούλου Έλενα-Αλεξία με βαθμό διπλώματος 9,87
2. Βανικιώτη Βαλεντίνα -Μαρία με βαθμό διπλώματος 9,12
3. Γκομόζα Παρασκευή με βαθμό διπλώματος 9,01.

Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 3.000 ευρώ.