Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2018

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2018 θα γίνει έως 16/02/2018. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 26/02/2018– 01/03/2018.

 

Από τη Γραμματεία

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.