Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2018

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2018 θα γίνει έως 22/06/2018. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 02/07/2018 – 06/07/2018.

 

Από τη Γραμματεία

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.