Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών” παρατείνεται έως την Δευτέρα, 01/07/2019.
Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ