Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-2019, περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 να δηλώσουν
τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην αίτηση που θα βρείτε εδώ.

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να σταλεί στο e-mail gsifaki@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο εφόσον υπάρχει  σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα για να δοθεί το αντίστοιχο
μάθημα στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε,

Από τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ