Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2019 θα γίνει έως 04/10/2018. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 14/10/2019 – 25/10/2019.

 

Από τη Γραμματεία

Την ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε επίσης εδώ.