Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”
για το ακαδ. έτος 2019-2020, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών
φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, θα
πραγματοποιηθούν από 30/09/2019 έως και 11/10/2019, 11:30-13:30 στη
Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να
προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να
προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι
έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της
εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2019)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

3.Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους
προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

5.Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής
γλώσσας.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε:
1. Αίτηση εγγραφής 1ου εξαμήνου
2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου

Από τη Γραμματεία