Συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην αντίστοιχη αίτηση. Το έντυπο της αίτησης θα την βρείτε εδώ.

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να σταλεί στο e-mail gsifaki@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι Κυριακή 30 Αυγούστου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έκτακτη εξέταση Σεπτεμβρίου ο κάθε φοιτητής μπορεί να εξεταστεί κατά μέγιστο σε δυο μαθήματα και μόνο εφόσον υπάρχει  σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα για να δοθεί το αντίστοιχο μάθημα.

Ευχαριστούμε,

Από τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ