Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναληπτική εξεταστική της περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Με βάση τη σχετική ΚΥΑ και  όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την επισπέυδουσα Σχολή Χημικών Μηχανικών (δείτε την αντίστοιχη ανακοίνωνση εδώ):

Βάσει της υπ’ αριθμ. 107981/Ζ1/20.8.2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη και Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια με θέμα «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος Β’ 3473/20-8-2020, εφαρμόζεται το εξής:

«Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών.»