Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2020

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020 θα γίνει έως 02/10/2020. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 12/10/2020 – 30/10/2020.

 

Από τη Γραμματεία

Την σχετική ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.