Εγγραφές χειμερινού εξαμήνου στο ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”

Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές του 1ου εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», για το ακαδ. έτος 2020-2021, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικάμε αποστολή της αίτησης εγγραφής και το έντυπο επιλογής μαθημάτων στο gsifaki@chemeng.ntua.gr, από 30/09/2020 έως και 14/10/2020.

 

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να αποστείλλουν ταχυδρομικά την αίτηση υποβολής δικαιολογητικών μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2020)
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

 

Η διεύθυνση είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15780 ΑΘΗΝΑ

(Υπόψη κας Γ. Σηφάκη)

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020.

 

Επισυνάπτονται:

  1. Αίτηση εγγραφής 1ου εξαμήνου
  2. Έντυπο δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
  3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου
  4. Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

 

Από τη Γραμματεία