Σεμινάριο για την Ασφάλεια στα Εργαστήρια

Την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο μέσω WEBEX για την ασφάλεια στο Εργαστήριο από τον Καθηγητή κ. Χ. Αργυρούση.

Η παρουσία όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Από την Διεύθυνση του ΔΠΜΣ