Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021, περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 να δηλώσουν
τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην συνημμένη αίτηση που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να σταλεί στο e-mail gsifaki@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι Κυριακή 22 Αυγούστου 2021.

Ευχαριστούμε,

Από τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ