Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2021

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H ηλεκτρονική υποβολή των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2021 θα γίνει έως τις 01/10/2021.

Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές σε ψηφιακή μορφή.

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 11/10/2021 – 29/10/2021.

 

Από τη Γραμματεία