Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών” για το ακαδ. έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν  από 29/09/2021 έως και 15/10/2021 ως ακολούθως:

 • Ταχυδρομικώς με αποστολή των κάτωθι αιτήσεων / δικαιολογητικών:
 1. Αίτηση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων
 2. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να αποστείλουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2021)
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
 6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

 

Η διεύθυνση είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15780 ΑΘΗΝΑ

(Υπόψη κας Γ. Σηφάκη)

 

 • Με κατάθεση των παραπάνω αιτήσεων / δικαιολογητικών σε κλειστό φάκελο στη θυρίδα παραπλεύρως της πόρτας της Γραμματείας, από 29/09/2021 έως και 15/10/2021.

Ώρες λειτουργίας της θυρίδας της Γραμματείας: 11:00-13:00

===============================================================================================

Οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2020-2021, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στο gsifaki@chemeng.ntua.gr , από 29/09/2021 έως και 15/10/2021.

===============================================================================

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 04/10/2021.

Υπενθυμίζεται ότι η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών είναι υποχρεωτική.

 

Επισυνάπτονται:

 1. Αίτηση εγγραφής 1ου εξαμήνου
 2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
 3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου
 4. Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

 

Από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Γεωργία Σηφάκη, τηλ. 2107722248, e-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr