Ορισμός εκπροσώπων στην ΕΔΕ

Καλούνται οι ενεργοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» που εισήχθησαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, να εκλέξουν δύο (2) εκπροσώπους τους στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4485/4-8-2017.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ