Παραλαβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Σας πληροφορούμε ότι όσοι απέκτησαν το  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019, μπορούν να παραλάβουν το πρωτότυπο δίπλωμά τους (πάπυρο) από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κατόπιν ραντεβού, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

Για τον προγραμματισμό ραντεβού, παρακαλώ ορίστε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος την ημέρα και την ώρα (08:00-14:00) που επιθυμείτε να προσέλθετε, τηρώντας τα προβλεπόμενα λόγω covid-19  για την προσέλευση σε δημόσια υπηρεσία, ήτοι πιστοποιητικό νόσησης, ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή αρνητικό rapid test 48 ώρου, ή αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών

(κ. Γ. Σηφάκη, τηλ. 210-7722248, e-mail:gsifaki@chemeng.ntua.gr)

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ