ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Οι εξετάσεις της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι φοιτητές κατά την προσέλευσή τους πρέπει να επιδεικνύουν  έγγραφο ταυτοπροσωπίας και

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
  • πιστοποιητικό νόσησης στο διάστημα των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών ή
  • βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της σχολής. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

Οδηγίες για εξέταση των νοσούντων φοιτητών

Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Για τους φοιτητές αυτούς προβλέπεται  εξέταση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Στην εξέταση αυτή μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές έχουν θετικό rapid ή PCR μέχρι και 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος. Οι νοσούντες φοιτητές πρέπει να στείλουν στο mail του ΔΠΜΣ (ylika@chemeng.ntua.gr), μέχρι και μία (1) ημέρα μετά την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, μήνυμα στο οποίο θα επισυνάπτεται το θετικό τεστ. Το μήνυμα θα αφορά στο συγκεκριμένο μάθημα και πρέπει να έχει ως θέμα (subject) τον τίτλο του μαθήματος και το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Αν κάποιος φοιτητής απουσιάζει λόγω νόσησης σε περισσότερα μαθήματα, θα πρέπει να στέλνει ξεχωριστό μήνυμα για κάθε μάθημα.

Η ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα καθορίζονται από τους διδάσκοντες σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Από την Διεύθυνση του ΔΠΜΣ