Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2022

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H ηλεκτρονική υποβολή των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2021 θα γίνει έως 11/06/2022. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές σε ψηφιακή μορφή.

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 22/06/2022 – 01/07/2022.

 

Από τη Γραμματεία