Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 μέχρι την Δευτέρα, 11/7/2022.