Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022, περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην συνημμένη αίτηση.

 

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να σταλεί στο e-mail gsifaki@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι Κυριακή 21 Αυγούστου 2022.

 

 

Ευχαριστούμε,

 

Από τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ