Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2022

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 

H ηλεκτρονική υποβολή των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2022 θα γίνει έως τις 30/09/2022. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές σε ψηφιακή μορφή.

 

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 10/10/2022 – 31/10/2022.

 

Από τη Γραμματεία