Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές του 1ου εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», για το ακαδ. έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 26/09/2022 έως και 14/10/2022, 11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

 

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση εγγραφής και το έντυπο επιλογής μαθημάτων μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2020)
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

 

Οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2021-2022,θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στο gsifaki@chemeng.ntua.gr, από 26/09/2022 έως και 14/10/2022.

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022.

 

Επισυνάπτονται:

  1. Αίτηση εγγραφής 1ου εξαμήνου
  2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
  3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου

 

Από τη Γραμματεία