Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2023

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H ηλεκτρονική υποβολή των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2023 θα γίνει έως 09/06/2023. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές σε ψηφιακή μορφή.

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 21/06/2023 – 05/07/2023.

 

Από τη Γραμματεία