Μη διεξαγωγή μαθημάτων Δευτέρας 22 Μαΐου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 22 Μαΐου δε θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων, λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου.