Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές

εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-2023, περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην συνημμένη αίτηση.

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να σταλεί στο e-mail gsifaki@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι Κυριακή 20 Αυγούστου 2023.

Ευχαριστούμε,

Από τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ