Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”

για το ακαδ. έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 25/09/2023 έως και 13/10/2023, 11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

 

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση εγγραφής και το έντυπο επιλογής μαθημάτων μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  1. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2023)
  1. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

 

Οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ.

έτος 2022-2023,θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στο gsifaki@chemeng.ntua.gr, από 25/09/2023 έως και 13/10/2023.

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 02/10/2023.

 

Επισυνάπτονται:

  1. Αίτηση εγγραφής 1ου εξαμήνου
  2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
  3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου

 

Από τη Γραμματεία