Έναρξη Εργαστηρίων

Τα Εργαστήρια θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη, 19/10/2023.

Εκ μέρους της Διευθύνσεως του ΔΠΜΣ