Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2024

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H ηλεκτρονική υποβολή των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2024 θα γίνει έως τις 28/06/2024.
Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές σε ψηφιακή μορφή.

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 08/07/2024 – 12/07/2024.

Από τη Γραμματεία