Διατριβές

Νέα Διαδικασία Ανάληψης Μεταπτυχιακής Εργασίας για το ακαδ. έτος 2023-24

Στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο “ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2024 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ” μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες Επιστημονικές Περιοχές όπως έχουν δηλωθεί από τους Διδάσκοντες του ΔΠΜΣ και εγκριθεί από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ.

Οι φοιτητές κατόπιν συνεννόησης με τους αντίστοιχους Διδάσκοντες υπβάλλουν την σχετική αίτηση συμπληρωμένη στην Γραμματεία της Σχολής Χημιών Μηχανικών ΕΜΠ μέρι 12/07/2024 και από 11/09/2024 μέχρι 18/09/2024.

Η γλώσσα συγγραφής των Μεταπτυχιακών Εργασιών είναι η αγγλική.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2024 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ

—————————————————————————————————————————————————————————————-