Μαθήματα

Διάρκεια Σπουδών

Το Δ.Μ.Σ. (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) διαρκεί συνολικά τρία (3) εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς επίσης και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα τελευταία επιλέγει από τις δύο ροές: Ροή Α «Επιστήμη Υλικών» και Ροή Β «Τεχνολογία Υλικών». Η Ροή Α συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα «Παραγωγή-Δομή-Ιδιότητες-Εφαρμογές» από επιστημονική άποψη, ενώ η Ροή Β αναδεικνύει κυρίως τον τεχνολογικό τους χαρακτήρα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς 7 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο έχουν από 13 εβδομάδες υποχρεωτική φοίτηση και περιλαμβάνουν 310 ώρες διδασκαλίας, αντίστοιχα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται ερευνητική μεταπτυχιακή εργασία.

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο Δ.Π.Μ.Σ., είναι δύο (2) έτη. Κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μέχρι ένα (1) επιπλέον, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.

Στις δύο ροές του προγράμματος, «Επιστήμη Υλικών» και «Τεχνολογία Υλικών», προσφέρονται μαθήματα από ένα ευρύ φάσμα αντίστοιχων τομέων γνώσης. Ένα μεγάλο εύρος στοιχείων από τις φυσικές επιστήμες και τις επιστήμες του μηχανικού συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτεται ο πολύπλοκος και πολυσήμαντος χαρακτήρας της περιοχής των υλικών μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και μιας ιδιαίτερης επιστημονικής σύνθεσης. Οι δυνατότητες επιλογής μαθημάτων και από τις δύο ροές προσδίδουν στο Δ.Π.Μ.Σ. χαρακτηριστικά αυξημένης ευρύτητας και ευκαμψίας και ικανοποιούν ένα ευρύ φάσμα ήδη εκδηλωμένων ενδιαφερόντων και αναγκών.

Πρόγραμμα Σπουδών 2023/24

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Βασικές εργαστηριακές ασκήσεις υλικών Διάφοροι διδάσκοντες
Τεχνολογικά Υλικά
Α. Μεταλλικά υλικά
Β. Πολυμερή υλικά
Γ. Κεραμικά υλικά
Π. Τσακιρίδης
Λ. Ζουμπουλάκης
Α. Τσετσέκου
Φυσική και Χημεία Στερεάς Κατάστασης Μ. Μπουρουσιάν

Ροή Α' (Επιστήμη Υλικών)

Οικονομική υλικών και εφοδιαστικήΣ. Τσιβιλής, Λ. Ζουμπουλάκης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Θερμοδυναμική και στατιστική μηχανική Δεν θα προσφερθεί
Ηλεκτροχημικές μέθοδοι και μέθοδοι μικροσκοπίας Π. Τσακιρίδης, Μ. Μπουρουσιάν, Δ. Υφαντής
Δομή και μηχανικές ιδιότητες υλικών

Κ. Χαριτίδης, Π. Τσόπελας, Ε. Πάσιου

Δ. Δραγατογιάννης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ

Δομή και Ιδιότητες Ημιαγωγών
A. Δομή Ημιαγωγών
B. Ιδιότητες Ημιαγωγών

Κ. Κόλλια, Αθ. Παναγόπουλος

Θ. Αργυρόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη των υλικών Ε. Θεοτόκογλου
Οικονομική των Υλικών και Εφοδιαστική

Α. Τσακανίκας

Δρ. Π. Δήμας,

Ροή Β' (Τεχνολογία Υλικών)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Κατεργασίες υλικών Δ. Μανωλάκος, Α. Μαρκόπουλος
Δυναμικές μηχανικές ιδιότητες υλικών – ρεολογία Π. Ταραντίλη
Τεχνολογία προηγμένων πολυμερών και συνθέτων υλικών
Φροντιστηριακές ασκήσεις (συνολο 6, 9 διδακτικές ώρες)
Λ. Ζουμπουλάκης
Σ. Σούλης , ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Τεχνολογία δομικών υλικών Ε. Μπαδογιάννης, Ε. Αλεξάνδρου
Τεχνολογία προηγμένων κεραμικών υλικών Χ. Αργυρούσης, Α. Τσετσέκου, Κ. Κορδάτος
Φυσική μεταλλουργία Γ. Φούρλαρης, Α. Ζερβάκη

Παρατηρήσεις: Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται μόνο πρωινές ώρες. Κάθε μάθημα έχει τρεις ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως με εξαίρεση το υποχρεωτικό μάθημα “Βασικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών” το οποίο έχει έξι ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φθορά και Προστασία Υλικών Μ. Μπουρουσιάν, Δ. Υφαντής
Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις υλικών Διάφοροι διδάσκοντες
Σεμιναριακά μαθήματα Διάφοροι διδάσκοντες

Ροή Α' (Επιστήμη Υλικών)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Τεχνολογίες παραγωγής και εφαρμογών υλικών με βάση τον άνθρακα

Κ. Χαριτίδης, Λ. Ζουμπουλάκης

Π. Γεωργίου, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ (ΕΔΙΠ)

Αικ. Τρομπέτα, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ

Φυσικές μέθοδοι χαρακτηρισμού προηγμένων υλικών Η. Χατζηθεοδωρίδης, Δ. Παπαδημητρίου, Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου
Ιδιότητες επιφανειών και διεπιφανειών Κ. Κόλλια
Μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά

Ε. Χριστοφόρου, Γ. Φούρλαρης, Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου

Σ. Αγγελόπουλος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ

Επιστήμη γυαλιών και νανοσυνθέτων υλικών Κ. Ράπτης, Α. Κυρίτσης
Μικροηλεκτρονική

Ε. Χριστοφόρου

Σ. Αγγελόπουλος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ

Προσομοίωση σε μικροσκοπικό επίπεδο Θ. Θεοδώρου, Γ. Κ. Παπαδόπουλος

Ροή Β' (Τεχνολογία Υλικών)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Μηχανική των θραύσεων Γ. A. Παπαδόπουλος, Γ. Εξαδάκτυλος
Μηχανική συνθέτων υλικών Ν. Τσούβαλης
Επιφανειακές κατεργασίες υλικών Δ. Μανωλάκος, Δ. Παπαδημητρίου, Α. Μαρκόπουλος
Σύνθεση, διεργασίες και παραγωγή νανοϋλικών

Κ. Χαριτίδης, Κ. Κορδάτος, Ε. Παυλάτου

Μ. Δαρδαβίλα, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ

Συγκολλήσεις Σ. Παπαευθυμίου, Α. Ζερβάκη
Έρευνα αγοράς

Αιμ. Πρωτόγερου

Δρ. Π. Παναγιωτόπουλος

Εμβιομηχανική Κ. Χαριτίδης, Μ. Καβουσανάκης

Παρατηρήσεις: Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται μόνο πρωινές ώρες. Κάθε μάθημα έχει τρεις ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως με εξαίρεση το υποχρεωτικό μάθημα “Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών” που έχει έξι ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Μεταπτυχιακή Eργασία Επιλογή ενός επιβλέποντα καθηγητή

Παρατηρήσεις: Ο προγραμματισμός της ερευνητικής εργασίας γίνεται κατόπιν αρχικής συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή.