Διαδικτυακό Σεμινάριο για χρήση έξυπνων υλικών (smart materials) σε εφαρμογές συλλογής ενέργειας (energy harvesting)

Την Παρασκευή 5/5/2023 και ώρες 9.50 έως 13.00, θα πραγματοποιηθεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με έξυπνα νανοϋλικά, δομές και συστήματα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές συλλογής ενέργειας (energy harvesting).

Το σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Fast-Smart: FAST and Nano-Enabled SMART Materials, Structures and Systems for Energy Harvesting, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου που παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, τις ώρες που επιτρέπει το πρόγραμμά σας.